Nr. C.U.AnAlte
Nr.
Cert.
Data
eliberarii
SolicitantAdresa unde se executaDen. Lucrarii
118.01.2016IANOȘI AUREL- FLORIN 125, Parcela 94 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M, ANEXĂ, PUȚ FORAT, FOSĂ SEPTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
125.01.2017S.C. CEZ DISTRIBUȚIE S.A. PRIN S.C. ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS S.R.L. PRIN BRĂCĂCESCU ANA - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - MODERNIZARE REȚEA JOASĂ TENSIUNE ȘI BRANȘAMENTE AFERENTE PTA SĂRBĂTOAREA, COMUNA BUCOVĂȚ, JUDEȚUL DOLJ
202.02.2016CUȚĂ IONEL ȘI CUȚĂ JENITarlaua 120, P 35/1 nr. 237 bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE CONSTRUCȚII C1 ȘI C2
226.01.2017TRICĂ VIOLETA DOINA strada T 113, P16 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEZMEMBRARE TEREN ÎN PATRU LOTURI
303.03.2016SC CEZ DISTRIBUTIE SA PRIN SC ADREM INVEST SRL - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - ACHIZIȚIE, PROIECTARE ȘI MONTARE ÎN LEA 20 KV REANCLAȘATOARE TELECOMANDATE ÎN PERIOADA 2015-2018, ANUL 2016 JUDEȚUL DOLJ LEA 20 KV BREASTA-PLENIȚA
330.01.2017CUȚĂ MARIN ȘI CUȚĂ FIMA strada T 8, P22, 23, T120, P 23, 23/1 nr. 525 bl. - sc. - et. - ap. - MANSARDARE C1 LOCUINȚĂ Sp+P ȘI C2 ANEXĂ PARTER
424.03.2016TUDORACHE ALIN IONUTTarlaua 23, 80; Parcelele 42/1,42/2; Parcela 150 nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E
430.01.2017STĂNIA BOGDAN- MARIAN ȘI STĂNIA DORA- IZABELA strada T122, P 53, 53/1, 53/2 nr. 70 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+1
501.04.2016UTĂ CLAUDIA TRANDAFIRATarlaua T 10, PARCELELE 50,51 nr. 613 bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE CORP C2, EXTINDERE LOCUINȚĂ P+1, RENOVARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ PARTER ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE
531.01.2017MARIN ELENA-MELANIA strada T 123, P 234 nr. 253 bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C1
601.04.2016TRICĂ CONSTANTINStrada T 125, Parcela 69 nr. 536 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
631.01.2017MARIN ELENA-MELANIA strada T 123, P 234 nr. 253 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
706.02.2017CÂRSTEA AURICĂStrada strada - nr. 138 bl. - sc. - et. - ap. - OPERAȚIUNI NOTARIALE
711.04.2016DRĂGHIA DAN GABRIEL ȘI DRĂGHIA IOANA ANGELATarlaua T 78, P148 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, PISCINĂ, PUȚ FORAT, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
806.02.2017DUMITRICU DANIEL- COSMIN strada T 2, P26 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE CORPURI C1, C2 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DUPLEX P+M
819.04.2016MITRAN ELENATarlaua T 79, Parcela 199/3 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - INFORMARE
906.02.2017VANGU GHEORGHE MARIAN ȘI VANGU RALUCA PETRONELA strada T 125, P106; T 27, P 193,194 nr. 358 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, BAZIN ETANȘ VINDAJABIL, PUȚ FORAT ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
922.04.2016DRAGĂ LIVIU ȘI DRAGĂ VERONICATarlaua T 82, P 100 nr. 97 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, FOSĂ SEPTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
1024.02.2017S.C. RCS & RDS S.A. PRIN GRECU ELEONORA MIRELA strada nr. - bl. - sc. - et. - ap. - REALIZARE REȚEA DE COMUNICAȚII ELECTRONICE-AMPLASARE FIBRĂ OPTICĂ PE STÂLPII EXISTENȚI AI DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A
1025.04.2016CIOPLEA CATALIN LAURENTIU SI DUMITRACHE ANDREEA MIHAELA T7,P9,T2P8 nr. 548 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M - intrare in legalitate
1125.04.2016COMUNA BUCOVAT PRIN PRIMAR VASILE CONSTANTIN nr. 71 REABILITARE TERMICA LA SCOALA GIMNAZIALA CU CLS. I-VIII BUCOVAT SI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUCOVAT
1127.02.2017TOFĂLEANU MARIAN ȘI TOFĂLEANU EMILIA strada T 78, P24 nr. 374D bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI REALIZARE BAZIN ETANȘ VIDANJABIL
1227.02.2017VIGARU SORIN-ALEXANDRU ȘI VIGARU FLORI-SIMONA strada T 122, P 91 nr. 113 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P CU SUBPANTĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CU TERASĂ ACOPERITĂ DESCHISĂ ȘI BAZIN SEPTIC ETANȘ VIDANJABIL
1227.04.2016CUTA IONEL SI CUTA JENI T120 , P35/1 nr. 237 CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER
1305.05.2016BIVOLARU EUSEBIU GABRIEL REPREZENTANT AL ASOCIATIEI DONEAZA SPERANTA EGB T140 , P378 CONSTRUIRE COMPLEX SOCIAL-MEDICALSI EDUCATIONAL D+P+3 , IMPREJMIRRE , BAZIN ETANS VITANJABIL , PUT FORAT , AMENAJARE INCINTA , IMTOCMIRE PUZ
1411.05.2016VAETISI SILVIU SI VAETISI ELEONORA T121 , P52 DESFIINTARE CLADIRI C1,C2,C3 SI CONSTRUIRE LOCIUNTA PARTER
1523.05.2016VASILE CONSTANTIN - REPREZENTANT COMUNA BUCOVAT MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BUCOVAT , JUDETUL DOLJ
1624.05.2016COMUNA BUCOVAT PRIN PRIMAR VASILE CONSTANTIN REFACERE INVELITOARE LA SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE l-Vlll SAT SARBATOAREA
1731.05.2016MLADIN MIOARA PAULA TARLAUA 29,PARCELA 15 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - OPERAȚIUNE NOTARIALĂ
1801.06.2016MERISANU GHEORGHE LAURENTIU SI DINCA DANIELA LUCIAStrada TARLA 29, P 2 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEZMEMBRARE TEREN ÎN TREI LOTURI
1901.06.2016CERNITU ROBERT CĂTĂLINStrada TARLAUA 120, P 23/1, 24/1 nr. 946 bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1, CU SUPRAFAȚA TOTALĂ 17,00 MP, CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME P; CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
2014.06.2016ASOCIATIA DONEAZĂ SPERANȚA EGB PRIN BIVOLARU EUSEBIU GABRIELStrada (FOST UAT VÂRVORU DE JOS), TARLA 140, P 378 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - ÎNTOCMIRE PUZ "CONSTRUIRE COMPLEX SOCIAL-MEDICAL ȘI EDUCAȚIONAL D+P+3, ÎMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL ETANȘ, PUȚ FORAT, AMENAJARE INCINTĂ"
2115.06.2016STAICU IRINA ȘI STAICU SORINStrada TARLA 19, PARCELA 32 nr. 158B bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
2204.07.2016 09:59:41SUCEA MARIN ȘI SUCEA EUGENIATarlaua T XIV; P 4/1,4 nr. 554 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M
2304.07.2016GAGIU IONEL COSMIN SI GAGIU MIRABELA ELENAStrada T 97, P 4 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PENTRU PAZĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN-INTRARE ÎN LEGALITATE
2406.07.2016CUȚĂ IONEL ȘI CUȚĂ JENIStrada T 120, P 35/1 nr. 237 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+E CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER
2508.07.2016VĂETIȘI SILVIU ȘI VĂETIȘI ELENORAStrada Strada T 121, P 52 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE CLĂDIRI C1,C2,C3 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER
2611.07.2016CÎTU PREDA ȘI CÎTU ELENAStrada Strada, T 81, P 193/1; T CVXIV, P 19 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P
2727.07.2016DRAGĂ LIVIU ȘI DRAGĂ VERONICAStrada strada T82 , P100 nr. 97 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M , FOSĂ SEPTICĂ , ÎMPREJMUIRE TEREN
2804.08.2016SC CEZ DISTRIBUTIE SA PRIN SC ALM POWER GROUP SRL - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - PROIECTARE (PT+CS, DTAC, AC), FURNIZARE, MONTARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE BMP-IP LA PTA 471 PALILULA, COM. BUCOVĂȚ, JUD. DOLJ
2904.08.2016PUIU DAN MIHAIL ȘI PUIU ILEANAStrada T 17, P39/1 nr. 409A bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DIN LEMN Sp+P+M, MAGAZIE PENTRU LEMNE, ÎMPREJMUIRE TEREN LATURA DE SUD, PUȚ FORAT ȘI FOSĂ ECOLOGICĂ
3004.08.2016LUNGU LUCIAN Strada Strada T 29, P2 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL ETANȘ ECOLOGIC, PUȚ FORAT
3124.08.2016POPESCU VIOREL GEORGE ȘI POPESCU MIHAELA DIANAStrada Strada TARLA 19, PARCELA 13 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - GARANȚIE BANCARĂ
3224.08.2016TILVIC LINA Strada Cv 14, P 28 nr. 753 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1
3325.08.2016DUMITRU MIHAI ȘI DUMITRU FLORINA Strada T 73, P 176 nr. 168 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M, ANEXE PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN-INTRARE ÎN LEGALITATE
3429.08.2016FOTA PETRE Strada T3, P32 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E
3530.08.2016 13:57:58ZAMFIRESCU NICOLETA Strada T 76, P1 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (GARAJ ȘI MAGAZII)
3630.08.2016LUCHICI IOANA ȘI LUCHICI ADRIAN-IULIAN Strada T 125, P 98,98/1 nr. 366 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
3707.09.2016ZAMFIR DORU GABRIEL strada T 19, P30 nr. 160 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER
3819.09.2016ASOCIATIA DONEAZĂ SPERANȚA EGB PRIN BIVOLARU EUSEBIU GABRIEL strada T 67 ȘI T 140 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CENTRU SOCIAL- MEDICAL ȘI EDUCAȚIONAL "ASOCIAȚIA DONEAZĂ SPERANȚA-EGB'' T140,P378, COM. BUCOVĂȚ, JUD. DOLJ-LUCRĂRI PE FONDURI BENEFICIAR
3905.10.2016 11:13:36CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ prin PRIOTEASA ION strada T 21, P 242 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEMOLARE CORP C7, C9, DEMOLARE PARȚIALĂ C8 ȘI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE CORP C8 CU DESTINATIA DE CENTRU DE TRATAMENT AL PACIENȚILOR CU TUBERCULOZĂ MULTIDROG REZISTENTA
4005.10.2016BOENGIU SANDU ȘI BOENGIU CĂTĂLINA ALINA strada T 113, P 8 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Dp+P
4012.10.2015GHIDICEANU ADRIAN ȘI GHIDICEANU GLORIA LAURA T 23, P63 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE ANEXĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
4111.10.2016MARCU CONSTANTIN ȘI MARCU MARIA strada T 23, P7 nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, PISCINĂ, GARAJ, ANEXĂ, PUȚ FORAT, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
4114.10.2015GRECU NICOLAE Cv. 124, P 34, 34/1 nr. 33 bl. - sc. - et. - ap. - DEMOLARE CORP C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
4214.10.2016COMUNA BUCOVAT PRIN PRIMAR TUȚĂ MARIUS CRISTIAN - nr. 71 bl. - sc. - et. - ap. - REABILITARE TERMICĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT BUCOVĂȚ
4227.10.2015FORȚAN ION bl. - sc. - et. - ap. - ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
4307.12.2015VAN BRUGGEN TATIANA ELENA nr. 65 bl. - sc. - et. - ap. - ETAJARE CONSTRUCȚIE C2
4317.10.2016BIVOLARU EUSEBIU - GABRIEL PENTRU ASOCIAȚIA DONEAZĂ SPERANȚA EGB strada T 140, P 378 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEZMEMBRARE TEREN ÎN PATRU LOTURI
4407.12.2015SC RCS&RDS SA prin Grecu Mirela 78, PARCELA 47-lot 2 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE -PILON H=40 m
4419.10.2016 13:08:08STOENESCU ALEXANDRU AUREL ȘI MANUELA FLORICA strada T 30, P11/1 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M ȘI AMPLASARE PISCINĂ
4516.12.2015PREDA EMIL SI PREDA NICOLETATarlaua 123, P 131,131/1 nr. 114 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
4524.10.2016MORARU CLAUDIU IONUȚ strada T 19, P9 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1+M ȘI TERASĂ-INTRARE ÎN LEGALITATE
4621.12.2015ȚAMBU VICTORIATarlaua 36, P 11 nr. 132 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER, PUȚ FORAT, FOSĂ SEPTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
4626.10.2016 DOLAN EUGEN strada fost T 127, P 228,228/1,229,229/1,230,230/1,231,231/1 nr. 271,272,273 bl. - sc. - et. - ap. - DEZMEMBRARE TEREN ÎN CINCI LOTURI
4723.12.2015COMUNA BUCOVĂȚ PRIN PRIMAR VASILE CONSTANTIN - nr. 430 bl. - sc. - et. - ap. - ÎMPREJMUIRE TEREN FRONT STRADAL PARC PUNCT FORESTIER BUCOVĂȚ
4728.10.2016CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ REPREZENTAT DE PREȘEDINTE ION PRIOTEASA strada T 21, P 242 nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - REABILITAREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFITIZIOLOGIE LEAMNA
4831.10.2016VINTILĂ CONSTANTIN strada T 83, P 38 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
4902.11.2016BULACU ELENA strada T 23, P 3 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEZMEMBRARE TEREN INTRAVILAN ÎN TREI LOTURI
5004.11.2016CEZ DISTRIBUTIE SA PRIN BIVOLARU EUSEBIU GABRIEL strada T 140 și T 67 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ CENTRU MEDICAL EDUCAȚIONAL ASOCIAȚIA DONEAZĂ SPERANȚA EGB, T 140, P378, COMUNA BUCOVĂȚ, JUD. DOLJ-LUCRĂRI PE TARIF DE RACORDARE
5109.11.2016CÂRSTEA AURICĂ - nr. 138 bl. - sc. - et. - ap. - OPERAȚIUNE NOTARIALĂ :DEZMEMBRARE ȘI ÎNSTRĂINARE
5215.11.2016S.C. CEZ DISTRIBUȚIE S.A. PRIN S.C. ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS S.R.L. PRIN BRĂCĂCESCU ANA - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - MODERNIZARE BRANȘAMENTE AFERENTE PTA LEAMNA DE JOS, JUDEȚUL DOLJ
5315.11.2016DOBRESCU MIRELA strada T83, P10 și P11 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - ALIPIRE TERENURI
5428.11.2016GRUIA LENUȚA strada T 23, P 23 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEZMEMBRARE TEREN ÎN TREI LOTURI
5507.12.2016ASOCIAȚIA DONEAZĂ SPERANȚA EGB PRIN BIVOLARU EUSEBIU GABRIEL strada T 140, P 378, LOT 3 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE IMOBIL P+1+M AFTER SCHOOL, PUȚ FORAT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BAZIN ETANȘ VIDANJABIL
5607.12.2016S.C. SERVICIUL MEDICAL DE ÎNGRIJIRE SRL PRIN BIVOLARU EUSEBIU GABRIEL strada T 140, P 378, LOT 2 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE IMOBIL P+1+M CENTRU KINETOTERAPIE, ÎMPREJMUIRE TEREN
5708.12.2016PUIU DAN MIHAIL ȘI PUIU ILEANA strada T 27, P 39/1 nr. 409A bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, PUȚ FORAT ȘI FOSĂ ECOLOGICĂ
5814.12.2016OZUM NICOLAE-LIVIU ȘI OZUM MARIA-RODICA strada T 27,P 44 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - EXTINDERE CU S+P CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ S+P+M
5920.12.2016GOICEANU ION, GOICEANU FELICIA ȘI FIRU VIORICA-DANIELA - nr. 93-94 bl. - sc. - et. - ap. - DESFIINȚARE LOCUINȚĂ PARTER C1-INTRARE ÎN LEGALITATE
6022.12.2016 11:09:28GHIDICEANU ADRIAN-CLAUDIU ȘI GHIDICEANU GLORIA- LAURA strada T 23, P63 nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CU FUNCȚIUNEA DE GARAJ ȘI PĂTUL