Nr. A. C.AnAlte

Nr.
A.C.
Data eliberariNume, prenume beneficiarDenumire lucrareAmplasamentValabilitate (durata executiei)
303/08/2017Consiliul local Cernatesti, Primaria CernatestiINFIINTAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE INGRIJIRE COPII TIP " AFTER-SCHOOL " IN COMUNA CERNATESTI, JUDETUL DOLJ bl. - sc. - et. - ap. - 12 Luni
313/04/2016SC CEZ DISTRIBUTIE SA PRIN ALM POWER GROUP SRLBRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PROIECT RO-NET PRINCIPALA 12 Luni
407/09/2017COMUNA CERNATESTI - COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI" Modernizare drumuri localitatea Cernatesti, judetul Dolj", actiune care face parte din PROIECT INTEGRAT: "Modernizare drumuri localitatea Cernatesti, judetul Dolj, Infiintare si dotarea unui centru de ingrijire copii tip " after - school " in comuna Cernatesti, judetul Dolj si Organizarea festivalului cu specific local " Strigarea peste sat " sat Cernatesti, Rasnic, Cornita, Tiu bl. - sc. - et. - ap. - 12 Luni
513/12/2017PRIMARIA CERNATESTI, COMPARTIMENT URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI; URBANISM CERNATESTIINFIINTAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE INGRIJIRE COPII TIP " AFTER-SCHOOL " IN COMUNA CERNATESTI, JUDETUL DOLJStrada PRINCIPALA nr. 95 12 Luni
622/05/2016COMUNA CERNATESTIlucrari de construire:" Modernizare drumuri localitatea Cernatesti, judetul Dolj", actiune care face parte din PROIECT INTEGRAT: "Modernizare drumuri localitatea Cernatesti, judetul Dolj, Infiintare si dotarea unui centru de ingrijire copii tip " after - school " in comuna Cernatesti, judetul Dolj si Organizarea festivalului cu specific local " Strigarea peste sat " sat Cernatesti, Cornita, Rasnic si Tiu 24 Luni