Nr. A. C.AnAlte

Nr.
A.C.
Data eliberariNume, prenume beneficiarDenumire lucrareAmplasamentValabilitate (durata executiei)
123/02/2022STINGA MARIACONSTRUIRE LOCUINTA P,
Suprafata terenului 454mp. Se propune:Construire locuinta P,Acpropus=Acd propus = 133,29mp.Ac existent=0 mp .POT existent =0 ,POT propus=29,36 %,CUT propus=0,2936,sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, invelitoare tigla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.
La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada Primaverii nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - 12 Luni
106/01/2021SC RDS & RCS prin imputernicit Cârlugea Simona Teodora CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICATII ELECTRONICE ,comuna Cetate ,tarlaua 98,parcela 72,
CONDITII :Durata amplasării şi suprafaţa ocupată de echipamentele RCS & RDS SA vor fi conform Contractului de locaţiune înregistrat sub nr.3486/2015 act aditional 1/2016,2/2019.Se vor respecta prevederile Decretului nr. 95/1979 si a Normelor Tehnice M- 34/1980 privind balizarea de zi si noapte .Se vor respecta nivelurile maxime admisibile de expunere la radiatii conform Referatului tehnic nr.984/18.06.2019 privind impactul cîmpurilor elctromagnetice de radiofrecvenţă generate de echipamentele RCS & RDS.Se vor respecta conditiile precizate in avize si documentatia .
98,parcela 72 12 Luni
210/03/2022,OPRICA ION,OPRICA DANIELA DOINADesfiintare anexa gospodaresca C2 ,Construire garaj ,Extindere locuinta Sp (pivnita)+P cu P.
,Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019 amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Se propune: desfiintare anexa gospodareasca C2,Ac=Acd =36mp, Ac=AcdC1mentinut=50,00,extindere locuinta P,Ac =Acdpropus =46,48 mp,Ac2=acd2anexa garaj propus=28,62 .POT existent=22.22%,POT propus=32,33%,CUT existent=0,2222,CUT propus=0,3223, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tabla .Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada Decebal nr. 1 12 Luni
224/02/2021Vasilica Costinel Dorian pentru PFA Vasilica Ghe.Costinel Dorian INFIINTARE AGROPENSIUNE IN COMUNA CETATE ,JUDETUL DOLJ-Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019 amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Se propune:Infiintare agropensiune ,construire extindere locuinta P+M ,Acpropus =125,5mp,Acd propus = 231mp.Ac existent=83mp,Acd existent =92mp .POT existent=9,26%,POT propus=23,27 %,CUT existent=0,10,CUT propus=0,36, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tabla .CONDITII: se vor respecta: condiţiile precizate prin Raportul de Expertiză Tehnică nr12/2020 ,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005 CAROL I nr. 35 12 Luni
213/02/2020 COMUNA CETATE REPREZENTATA DE PRIMAR DUTA MARIN ,PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SC,,C.N.I''SA CONSTRUIRE SALA DE SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI .
Construire sala de sport P+1, Suprafata teren =7920 mp din acte 7866 mp din masuratari ,Sc=2101 mp.Scd=2453mp,POT propus=27%,CUT propus 0,32.Sistem constr.:fundaţii b.a. structură metalica, şarpantă, invelitoare şi închideri ext. panouri termoizolante.Conditii :se vor respecta avizele, acordurile si documentatia tehnica vizata spre neschimbare.
Strada CALEA SEVERINULUI nr. 256 12 Luni
329/04/2022SC RDS&RCS prin împuternicit Carlugea Simona TeodoraCONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICATII ELECTRONICE ,comuna Cetate ,tarlaua 139,parcela 29,suprafata terenului 200mp,suprafata construita 57,6 mp,înaltimea turnului 20m .Durata amplasării şi suprafaţa ocupată de echipamentele RCS & RDS SA vor fi conform Contractului de superficie nr.2732/25.11.2021.Se vor respecta prevederile Decretului nr. 95/1979 si a Normelor Tehnice M- 34/190 privind balizarea de zi si noapte .Se vor respecta nivelurile maxime admisibile de expunere la radiatii conform Referatului tehnic nr.244/03.02.2022 privind impactul cîmpurilor elctromagnetice de radiofrecvenţă generate de echipamentele RCS & RDS.Se vor respecta conditiile precizate in avize si documentatia .Tarlaua 139,PARCELA 29 12 Luni
301/03/2021SC RAZMARFLOR PLANT SRL Înființarea unei plantații de piersic ,nectarin,cais si mar de către Razmarflor Plant SRL -MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR CONF. ART.66,ORD.839/2009.Se propune construire anexa parter cu SC=scd=358mp,garaj utilaje Sc=Scd=123,85mp,anexa Sc=Scd=30,22mp,
platformă auto,Sc=1000mp si împrejmuire teren 13000,17m, put forat,racord energie electica ,bazin etans vidanjabil.POT propus =0,51,CUT 0,005.Modificarea intervenita consta în repozitionarea obiectivelor: anexa depozitare /conditionare /procesare,garaj,camera de fertiirigare,platforma betonata -prin transaltare pe directia nord cu 45.50m..Se vor respecta avizele, acordurile si documentatia ce a stat la baza emiterii autorizatiei de construire.
66/1,P 452/1 12 Luni
330/01/2018C.N.A.I.R S.A -DRDP CRAIOVA PRIN SC SEMCOR SRL REPREZENTATA DE PITICU CĂTĂLIN IONUTOBIECTIV CALAMITAT DN 56A KM10+458 ,COMUNA CETATE ,JUDETUL DOLJ- AUTORIZARE ÎN REGIM DE URGENŢĂ CONFORM ART.7 ALIN 16 LEGEA 50/1991Drumul DN 56A KM10+458(str.Calea Severinului) 12 Luni
429/04/2022IORDAICHE LILIANA si IORDAICHE MITICADesfiintare anexa gospodaresca C2 ,Extindere locuinta P cu P+M.Conf. PUG amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Suprafata teren =693mp.Se propune: desfiintare anexa gospodareasca C2,Ac=Acd =9mp, Ac=AcdC1mentinut 37,00,extindere locuinta P+M,Ac =61,20,Acdpropus =122,40 mp,,Au=93,13 mp,Al=59,39.POT existent 6,64%,POT propus=14,17%,CUT existent=0,0,0664,CUT propus=0,2300, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tabla .Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină.
Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada TEILOR nr. 37 12 Luni
424/03/2021IRIMIA MAXIM ROBERT CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1 -INTRARE IN LEGALITATE .Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019, amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Ac propus=158,00mp,Acd propus=289,32mp,Su=212,POT existent=12,86,CUT existent=0,24 , sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tabla .Categoria de importanta ,,D".CONDITII: se va respecta Raportul de Expertiză Tehnică nr.12/2021si 63/2021 ,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare.Se va respecta Codul Civil privind servitutea la vedere si picatura la strasina. Strada CALEA SEVERINULUI nr. 274 12 Luni
417/04/2019O.U.A.I FANTANA BANULUIModernizarea si retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP 23 Fântâna Banului și a plotului APT aparținând O.U.A.I Fântâna Banului.
Conditii:Se vor respecta concluziile si masurile de interventie propuse din expertiza tehnica, avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.
Tarlaua 123,parcela 1006 12 Luni
630/03/2021OTOTOC CONSTANTINEXTINDERE LOCUINTA Sp(pivnita)+P cu P.Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019 amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4etaje,POT max.35%,CUTmax=1,05;Se propune:extindere locuinta Sp(pivnita)+Pcu P,Ac=Acd existent=102,32mp
Ac=Acd propus =46,13mp.POTexistent=9,5%,POT propus=13,78 %,CUT existent=0,1131,CUT propus=0,1559, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tigla .Se va respecta: Raportul de Expertiză Tehnică nr.254/2019 ,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada AVRAM IANCU nr. 56 12 Luni
606/05/2020NISTOR CORENLIA CONSTRUIRE LOCUINTA P+1.Suprafata teren 1026mp,Sc=122; Sd=244mp; Su=209,73mp; Sl=152,16mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, invelitoare tigla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face în incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .Strada Calea Severinului nr. 229 12 Luni
607/05/2019F.O.U.A.I CETATE -GALICEA MARE prin Soimu Vasile Modernizarea si retehnologizarea stației de repompare SPA 2 Cetate apartinand FOUAI CETATE-GALICEA MARE
Conditii:Se vor respecta concluziile si masurile de interventie propuse din expertiza tehnica, avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.
Tarlaua T94,T66/1 ,P 842 12 Luni
715/04/2021 COMUNA CETATE prin PRIMAR DUTA MARIN MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETATE ,JUD.DOLJ
Se propune modernizarea strazilor:Alunului ,Sperantei,Ana Ipatescu ,Imparatul Traian,Tismana,Eternitatii,Jiului,Fundătura Eternitatii,George Cosbuc,Stadionului,Dunării,Prelungirea Dunării,Toamnei,Stirbei Vodă,Tudor Vladimirescu.Strazile propuse spre modernizare au lungimea de 6585,75m .Sistemul rutier propus:Sapatura de pamant 20-30cm,Strat de balast in grosime de 25cm,Strat de piatra sparta in grosime de 15cm,Strat de BAD 22,4 in grosime de 6cm .Strat de beton asfaltic tip BA 16 in grosime de 4cm.Se va respecta Raportul de Expertiză Tehnică 10.2019 ,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare.
Strada Alunului ,Sperantei,Ana Ipatescu .,Imparatul Traian,Tismana,Eternitatii,Jiului,Fundătura Eternitatii,George Cosbuc,Stadionului,Dunării,Prelungirea Dunării,Toamnei,Stirbei Vodă,Tudor Vladimirescu 12 Luni
705/06/2020F.O.U.A.I CETATE -GALICEA MARE PRIN SOIMU VASILE MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII AFERENTE STATIILOR DE BAZA SI REPOMPARE APARTINANAD FOUAI CETATE GALICEA MARE.
Suprafata teren 54550mp.Se propun urmatoarele lucarari de reabilitare: la priza de la Dunăre si bazin de aspiratie la statia de baza,bazin refulare statia de baza si bazin aspiratie statia de repompare ,bazin refulare statia de repompare si bief1CA,racord derivatie CA-CD6 catre statia SPP23 FB si bief1 CD 6 ,stavilar reglare nivel CA Dobridor .CONDITI: Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare .
nr. 66A 12 Luni
729/05/2019F.O.U.A.I CETATE -GALICEA MARE prin Soimu Vasile Modernizarea si retehnologizarea stației SPA 1 CETATE aparținând F.O.U.A.I CETATE-GALICEA MARE.
Conditii:Se vor respecta concluziile si masurile de interventie propuse din expertiza tehnica, avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.
Tarlaua 83 ,parcela 597 12 Luni
816/04/2021O.U.A.I FANTANA BANULUI prin Soimu Vasile Continuare lucarari ,,Modernizarea si retehnologizarea stației de punere sub presiune SPP 23 Fântâna Banului și a plotului APT aparținând O.U.A.I Fântâna Banului.
Conditii:Se vor respecta concluziile si masurile de interventie propuse din expertiza tehnica, avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.
Tarlaua 123,parcela 1006 12 Luni
809/06/2020 COMUNA CETATE REPREZENTATA DE PRIMAR DUTA MARIN POD PESTE RÂUL DRINCEA ,COMUNA CETATE ,JUDETUL DOLJ.
Pod peste albia râului Drincea în lunca Dunării cu lungimea totala de 23,00m ,lungimea suprastructurii de 15,00m si lătimea de 4,10m .Infrastructura podului este formata din doua culei fundate indirect pe cate 2 piloti forati ,amenajara albiei amonte si aval (lucrari de consolidare ce constau în pereerea taluzurilor cu dale din beton .Conditii :se vor respecta avizele, acordurile si documentatia tehnica vizata spre neschimbare.
Drumul 529 12 Luni
803/06/2019COMUNA CETATE PRIN PRIMAR DUTA MAIN ″SISTEM DE CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE ÎN SATUL MORENI ȘI REȚEA DE CANALIZARE ETAPA II ÎN SATUL CETATE, COMUNA CETATE, JUDEȚUL DOLJ bl. - sc. - et. - ap. - 12 Luni
907/05/2021F.O.U.A.I CETATE -GALICEA MARE prin Soimu Vasile Continuare lucrari ,,Modernizarea si retehnologizarea stației de repompare SPA 2 Cetate apartinand FOUAI CETATE-GALICEA MARE
Conditii:Se vor respecta concluziile si masurile de interventie propuse din expertiza tehnica, avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.
T94,T66/1 ,P 842 12 Luni
912/06/2020ODOR ION SI ODOR RAMONA SIMONACONSTRUIRE CLADIRE P+1 - PENSIUNE.
Suprafata teren =272,00mp,Sc=108,3mp, Sd=216,60mp, Su=165,28mp, Sl=46,36mp, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tabla .CONDITII: se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face în incinta proprietătii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada Calea Severinului nr. 141 12 Luni
928/08/2017DUTA MARIN PENTRU COMUNA CETATE Extindere retea de iluminat public ,comuna Cetate ,judetul DoljStrada Portului ,Trandafirilor (drum vicinal 1281/1) 12 Luni
1014/05/2021RADUCAN MIRCEADESFIINTARE ANEXE GOSPODARESTI C2 ,C3 ,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1,C1.
,Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019 amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Se propune: desfiintare anexe gospodaresti C2 ,C3 ,Ac=Acd ce se desfiinteaza =65mp, construire locuinta P+1 ,Acpropus =153,00mp,Acd propus = 307,66mp, Su=261.34mp.Ac=Acd mentinut =74 mp.POT existent=16,39%,POT propus=26,87 %,CUT existent=0,1639,CUT propus=0,4501, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tigla .CONDITII: se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada Tismana nr. 80 12 Luni
1029/06/2020O.U.A.I FÂNTÂNA BANULUI prin SC ELCO SRL reprezentata prin Radu MihaiAlimentare cu enegie electrica ,pompe irigatii SPP 23 Fântîna Banului,com.Cetate ,Judetul Dolj.
Putere instalata =656,556kW.
Putere maxam absorbita 590 kW.
Tensiune de utilizare =0,4kW.
Factor de putere =0.90.
Conditii :Se vor respecta avizele, acordurile si documentatia tehnica vizata spre neschimbare.
Tarlaua 123 nr. 1006 12 Luni
1014/06/2019DUTA MARIN PENTRU COMUNA CETATE CONTINUARE LUCRARI DE MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE IN COMUNA CETATE ,JUDETUL DOLJDrumul De 16/1,42/1 12 Luni
1124/05/2021SANDU FELICIADESFIINTARE LOCUINTA C1-P si ANEXA C2;CONSTRUIRE LOCUINTA P+1,C1.
,Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019 amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Se propune:desfiintare locuinta C1 -P si anexa C2 ,Ac=Acd desf.=77mp, construire locuinta C1 -P+1 ,Acpropus =138,50mp,Acd propus = 277.0mp, Su=236,54 mp.POT existent=12,79%,POT propus=23,01%,CUT existent=0,1279,CUT propus=0,4601, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tigla .CONDITII: se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada SOSEAUA MICA nr. 36 12 Luni
1130/09/2016COMUNA CETATE PRIN PRIMAR DUTA MARINMODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPOATAREIN COMUNA CETATE ,JUDETUL DOLJ 12 Luni
1228/05/2021F.O.U.A.I CETATE -GALICEA MARE prin Soimu Vasile Continuare lucarari ,,Modernizarea si retehnologizarea stației SPA 1 CETATE aparținând F.O.U.A.I CETATE-GALICEA MARE.
Conditii:Se vor respecta concluziile si masurile de interventie propuse din expertiza tehnica, avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.
83 ,parcela 597 12 Luni
1210/07/2020LUDICA GRUIA SI LUDICA VICTORIACONSTRUIRE LOCUINTA P+1 ,
Suprafata teren 564,00mp,Sc=151,51mp; Scd=303,02mp; Su=250,76mp; Sl=119,98mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, invelitoare tigla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada REVOLUTIEI nr. 11 12 Luni
1218/07/2019SIRBU GEORGE MARIAN EXTINDERE LOCUINTA C1-Sp(pivnita) P cu P,construire anexa magazie P C2 si anexa garaj P C3.
Arie TEREN =1224,00mp. Acexistent =65,00mp,Acd existent =101,66mp,Ac1 si Acd1propus=126,00mp,Ac=Acd2propus=126,40mp,AC=Acd3 garaj propus =37,52mp.POTexistent =5,31%,POT propus=21,36%,CUT existent =0,083,CUT propus=0,2435
Se va respecta expertiza tehnica nr.212/2018 avizele si acordurile vizate spre neschimbare si prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină .
Strada 1 Decembrie nr. 29 12 Luni
1313/07/2021II RADU ELENA CORINACONSTRUIRE EXPLOATATIE AGRICOLA -GARAJ UTILAJ AGRICOL PARTER.Se propune realizarea unei constructii parter cu destinatia Garaj utilaj agricol,Ac=Acd existent =336,23 ,Ac=Acd propus=597mp,Au=556,99mp.POT existent =2,09%,POTpropus =5,35%, CUT existent =0,09,CUTpropus =0,05Sistem constructiv :fundatii continue si elevatii din b.a,acoperis tip virola metalica cu invelitoare din tabla,pereti din b.a si tabla cutata,tamplarie din metal .Se vor respecta avizele, acordurile, studiile si documentatia tehnica, vizata spre neschimbare, care au stat la baza emiterii autorizatiei de construire.
Tarlaua 121,P16,18 12 Luni
1328/07/2020SC RAZMARFLOR PLANT SRL Înființarea unei plantații de piersic ,nectarin,cais si mar de către Razmarflor Plant SRL .
Terenul este situat in extravilanul localitatii în zona unitati agricole, cu POT =80%,CUT=0,80.
Se propune construire anexa parter cu SC=scd=358mp,garaj utilaje Sc=Scd=123,85mp,anexa Sc=Scd=30,22mp,platformă auto,Sc=1000mp si imprejmuire teren 13000,17m, put forat,racord energie electica ,bazin etans vidanjabil.POT propus =0,51,CUT 0,005 .
. Conditii :se vor respecta avizele, acordurile si documentatia tehnica vizata spre neschimbare.
Tarlaua 66/1,P 452/1 12 Luni
1420/07/2021DEGERATU CRISTIAN,DEGERATU AURORADESFIINTARE ANEXE GOSPODARESTI C2 ,C3 ,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1,C1.
,Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019 amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Se propune: desfiintare anexe C2 ,C3 ,Ac=Acd ce se desfiinteaza =22mp, construire locuinta P+1 ,Acpropus =72,42mp,Acd propus =144,84mp, Su=120,51mp.Sl=61,46,Ac=Acd mentinut =121,00mp.POT existent=25,81%,POT propus=34,91 %,CUT existent=0,2581,CUT propus=0,4799, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tigla .CONDITII:
se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Calea Craiovei nr. 30 12 Luni
1407/09/2020DUTA MARIN PENTRU COMUNA CETATE Sistem de alimentare cu apa in satul Moreni ,comuna Cetate,judetul Dolj.
Statie de tratare Q=1,967 l/s
Sursa de apa :dren de captare izvoare
Retea distribuite -6258m
Rezervor de înmagazinare -2buc,v=80mc/buc ,suprateran.
Strada Trandafirilor 12 Luni
1424/07/2019MATEI OVIDIU ,MATEI MIHALEA CONSTRUIRE LOCUINTA P+M ,
Sc=133,59mp; Sd=254,21mp; Su=206,02 mp; Sl=165,6/5 mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta P+M, acoperis -șarpantă, invelitoare tabla cutata .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada Calea Craiovei nr. 32 12 Luni
1526/07/2021STEFAN CRISTIAN ,STEFAN IONELIADesfiintare locuinta C1 si anexe C2 ,C3 ,construire locuinta P+1,C1.Conf. PUG aprobat cu HCL 3/2009,prelungit cu HCL39/2019 amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4 etaje ,POT max.35%, CUTmax=1,05 ; Se propune: desfiintare locuinta C1 si anexe C2 ,C3 ,Ac=Acd ce se desfiinteaza =85mp, construire locuinta P+1 ,Acpropus =113,40mp,Acd propus =226,80mp, Su=184,63mp.Sl=113,03 ,POT existent=26,07%,POT propus=34,79%,CUT existent=0,26,07,CUT propus=0,6957, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tigla .CONDITII: se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere, şi picătura la streaşină
,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada Calea Severinului nr. 75 12 Luni
1523/09/2020GHIBUROSU DORU DUMITRU CONSTRUIRE BAIE SI BUCATARIE LA LOCUINTA C1.
Ac =Acd mentinut =31,31 mp, Ac propus=Acd propus =136,79 mp, Su=110,678mp; Sl= 22 mp/2camere ,POT propus =32,70 ,CUT propus 0,33 ; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta , acoperis -șarpantă lemn , invelitoare tabla.CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada AICUZA nr. 43 12 Luni
1509/08/2019MANAFU STELICA CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 ,
Ac si Acd existent=128mp;Ac propus=160mp,Acd propus=320mp, Su=250,95mp; Sl=120,96mp/5 camere ,POTexistent 7,05,POT propus =15,87,CUT existent 0,0705,CUT propus 0,2468; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta , acoperis -șarpantă lemn , invelitoare tigla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada Teilor nr. 43 12 Luni
1508/12/2016COMUNEI CETATE PRIN PRIMAR DUTA MARIN CONTINUARE LUCRARI CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE
APE UZATE IN COMUNA CETATE
Strada INTRAVILAN nr. 8 12 Luni
1610/08/2021SC EAST WAY SPEDITION SRL prin Netoiu Alexandru PastorelCONSTRUIRE CORPURI C22,C23-CELULE DE STOCARE .Suprafta terenului studiat 23392 mp .
Se propune construirea unei platforme betonate cu suprafata de 3152mp si doua celule de stocare cereale cu Sc =85 mp fiecare,Scd =85mp .
Hmax=12m.p,Capacitate = 600 t fiecare ,din tabla galvanizata.
POT existent =12,75 POTpropus=13,45
Se vor respecta avizele, acordurile si documentatia ce a stat la baza emiterii autorizatiei de construire.
Strada GHEORGHE DOJA nr. 52 12 Luni
1602/10/2020IANCU MIREL DANIEL PETRISOR CONSTRUIRE LOCUINTA P+M ,
Suprafata teren 585,00mp,Sc=151mp; Scd=302 mp; Su=244,32mp; Sl=207,89/5mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, invelitoare tabla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada 1 DECEMBRIE nr. 3 12 Luni
1604/09/2019VACARU FLOREA DORINELCONSTRUIRE LOCUINTA PARTER Ac propus=Acd propus =142,04 mp, Su=122,98mp; Sl=82,07 mp/4 camere ,POTexistent 0,POT propus =4,30,CUT existent 0,CUT propus 0,043; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta , acoperis -șarpantă lemn , invelitoare tigla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .Strada CALEA SEVERINULUI nr. 21 12 Luni
1727/08/2021SANDU MIHAI,SANDU LINADesfiintare locuinta Sp(pivnita)+P-C1si anexa gopsodaresca P - C3,Construire locuinta P+M - C1.
Ac=Acd mentinut =28,86 mp,Ac=Acd ce se desfiinteaza =105,77mp,Acpropus =175,99mp,Acd propus=299,78mp, Su=260,04mp,Sl=130,51mp,POT existent=23,17%,POT propus=35,210 %,CUT existent=0,2317,CUT propus=0,5656, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tigla .CONDITII: se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere, condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005.
Strada 1 Decembrie nr. 33 12 Luni
1710/11/2020DUDOI MARIAN ,BALTEANU LARISA ANCUTAEXTINDERE LOCUINTA Sp(pivnita),+P cu P-C1 .Desfiintare anexa gospodaresca P-C2 Sc=scd=23,51mp,Su=0;fundatie si pereti din caramida, planseu lemn, acoperis sarpanta de lemn, invelitoare tigla.C1 Ac=Acd existent =42,59mp,Su=35,84mp,Sl=22,78 mp.sist.constr.fundatii caramida, acoperis-sarpanta , invelitoare tigla.Sc=Scd propus=32,40mp,su=24,42mp,Sl=24,42mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, invelitoare tigla .CONDITI:Constructia C2 se desființează conform documentatiei anexate. Inaintea inceperii lucrarilor de demolare ,constructia se va debransa de la retelele existente. Se va respecta raportul de expertiza tehnica 138/2020 si 139/2020.Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 Strada GEORGE COSBUC nr. 17 12 Luni
1711/09/2019CIUPANCU IONUT SI CIUPANCU MIHAELA Construire anexa gospodareasca P ,
Acexistent =60,00mp si Acd existent=93mp;Ac +Acd propus=63,75mp, Su=51,35mp; POTexistent 6,76,POT propus =13,94,CUT existent 0,1047,CUT propus 0,1765; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta , acoperis -șarpantă lemn , invelitoare tigla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada Primaverii nr. 46 12 Luni
1815/09/2021CNTEE TRANSELECTRICA SA ,UNITATEA TERITORILA DE TRANSPORT CRAIOVA PRIN NICHI SILVIU MOTOI Instalare conductor protectie OPGWpe LEA existenta 220kV Portile de Fier 1-Cetate circuitele 1+2.
Se propune înlocuirea conductorului de protectie existent (ALOLS160/95mm )de pe LEA220kV d.c. Portile de Fier I-Cetate cu un conductor de protectie cu fibra optica înglobata (OPGW160/95 mm)pe reteaua existenta . CONDITII:Se va respecta legea 123/2012.
12 Luni
1817/11/2020PAROHIA 1 CETATE PRIN PREOT SCURTULESCU CONSTANTINCONSTRUIRE CAPELA MORTUARA MULTICONFESIONALA IN LOCALITATEA CETATE ,JUD.DOLJ.
Suprafata teren =1214,00mp,Sc propusa =62,70mp, Sd=62,70mp, Su=51,59mp, Sl=38,99/2mp, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tabla .CONDITII: se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada Calea Severinului nr. 82 bl. - sc. - et. - 12 Luni
1812/09/2019VOICU FLORIAN SI VOICU MIRELA GEORGETAConstruire Garaj P si Construire bar P Ac propus=129,57 Acd propus =129,57mp, Su=16,8mp; POTexistent 0,POT propus =3,46,CUT existent 0,CUT propus 0,034; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta , acoperis -șarpantă , invelitoare tabla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .Strada Calea Severinului nr. 14-16 12 Luni
1924/09/2021BELU AUREL ,BELU FLOAREAEXTINDERE LOCUINTA C1 -PARTER CU LOCUINTA Sp+P+1.Conf. PUG amplasamentul este situat in zona de locuinte si servicii cu regim de înalțime P+3-4etaje,POT max.40%,CUTmax=1,02; Se propune: extindere locuinta C1-parter cu locuinta Sp+P+1,Ac=Acdexistent=198mp
,Acpropus=75,77mp,Acd propus =181,5mp.POTexistent=25,81%,POT propus=35,69%,CUT existent=0,25,CUT propus=0,49, sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, învelitoare tabla.Se va respecta:Raportul de Expertiză Tehnică /08.2021 ,condiţiile precizate prin avize şi documentaţia vizată spre neschimbare. La recepţie se va prezenta certificat de performanţă energetică a clădirii conf. L 372/2005
Strada LILIACULUI nr. 1 12 Luni
1926/11/2020CIOBANU MARCELDESFIINTARE CORP C3 SI EXTINDERE CORP C 1 cu LOCUINTA PARTER . Sc=scd C3=32,00mp,Su=27,3;fundatie din caramida,pereti din lemn. .C1 Ac=Acd mentinut =95,00mp,Su=76,50mp,Sl=39,20 mp.sist.constr.fundatii caramida, acoperis-sarpanta , invelitoare tigla.Sc=Scd propus=66,40mp,su=51,85mp,Sl=50.10mp; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta, acoperis -șarpantă lemn, invelitoare tigla metalica .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină.Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare. . Se va respecta raportul de expertiza tehnica nr.85/1/2020.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .Strada Păltiniș nr. 14A 12 Luni
2222/10/2019ISPIR ION SI PATRU AURELIACONSTRUIRE LOCUINTA P+1
Ac propus= 111,82mp,Acd propus =223,64 mp, Su=171,42mp; Sl=83,18mp/5camere ,POTexistent 0,POT propus =27,89,CUT existent 0,CUT propus 0,05577; sistem constructiv: fundatii b.a., zidarie portanta , acoperis -șarpantă lemn , invelitoare tigla .CONDITI:Se vor respecta: prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină. Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii. Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnica vizata spre neschimbare.La recepţia lucrărilor se va prezenta Certificatul de performanţa energetică al clădirii, conform Legii 372/2005 .
Strada Soseaua Mica nr. 116 12 Luni
2413/10/2015COMUNA CETATEAlimentare cu energie electrica statie de epurare nr.1 ,Cetate
Racord 20KV+PTA63KVA,20/0,4Kv
Strada DACIA nr. F.N 12 Luni