Nr. C.U.AnAlte
Nr.
Cert.
Data
eliberarii
SolicitantAdresa unde se executaDen. Lucrarii
104.02.2016 10:36:47MIREA MARIAN PRINCIPALĂ BUSU nr. 18 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
104.03.2019 12:20:59COMUNA GRECESTI REPREZENTATA DE CORICI MARCEL PRIMAR MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI VICINALE COMUNA GRECEȘTI, JUDEȚUL DOLJ
109.02.2021 10:45:01CORICI CRISTINELStrada PRINCIPALĂ BUSU nr. 6 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
109.03.2020 15:17:00SC ALLSYS ENERGY SA pentru Marcel CORÎCITarlaua 18, Parcela 171 ÎNTĂRIRE REȚEA JT CONFORM ART001100206111 DIN 30.10.2019 AFERENT PTA STĂNCEȘTI - BUSU, JUDETUL DOLJ
115.02.2018 13:48:13ISTODOR CRISTIAN CONSTANTINStrada PRINCIPALĂ GROPANELE nr. 121A CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+1+M
213.05.2019RDS&RCS prin Polojintef Roxana Diana REALIZARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII - AMPLASARE F.O. PE STÂLPII EXISTENȚI AI DISTRIBUȚIE OLTENIA SA, comuna GRECEȘTI, satele GRECEȘTI, BĂRBOI, BUSU, BUSULEȚU, GRĂDIȘTEA, GROPANELE
214.03.2016BRÂNZAN CLAUDIU COSMIN Principala nr. 211 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
215.02.2018ȚUȚUNEL CORNELStrada PRINCIPALĂ GRECEȘTI nr. 87 CONSTRUIRE ANEXE: MAGAZIE ȘI ȘOPRON + ÎMPREJMUIRE TEREN
222.07.2020 12:02:34 BUTARU EMIL BUSULETULUI nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
312.05.2016 11:01:02ȚUȚUNEL CORNEL PRINCIPALĂ GRECEȘTI nr. 87 CONSTRUIRE ANEXE - MAGAZIE ȘI ȘOPRON + ÎMPREJMUIRE TEREN
314.05.2019RDS&RCS prin Polojințef Roxana DianaTarlaua 56, Parcela 6 REALIZARE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, COMUNA GRECEȘTI, SATUL GRECEȘTI, T 56, P 6
314.12.2020 11:34:07LĂPĂDĂTESCU GEORGE ADRIANParcela Principală Gropanele nr. 30 DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1
318.10.2018 14:10:52CORICI MARCELTarlaua 61, Parcela1114 ÎMPĂDURIREA TERENURILOR CU PERICOL DE ALUNECARE, NEPRODUCTIVE SAU NEFOLOSITE, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GRECEȘTI, ÎN CADRUL PROIECTULUI "PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN ROMÂNIA"
407.06.2016 15:47:49SC ENERGOBIT CONTROL SYSTEM SRL pentru CEZ DISTRIBUTIE SA MODERNIZARE LEA 20KV DERIVAȚIE SMADOVICIOARA, JUDEȚUL DOLJ
428.11.2018 15:32:07IONIȚOIU GRIGOREStrada PRINCIPALA BUSU nr. 154 CONSTRUIRE ANEXE - MAGAZII ȘI ȘOPRON + ÎMPREJMUIRE TEREN
429.05.2019 08:27:03CORICI CRISTINELStrada PRINCIPALĂ BUSU nr. 6 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
504.12.2018CORICI MARCEL, in calitate de PRIMAR al comunei Grece;tiStrada CEPOIEȘTI MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA GRECESTI, JUDEȚUL DOLJ, STRADA CEPOIEȘTI - STUDIU FEZABILITATE
510.06.2016 09:00:38SIRBULESCU ALEXANDRU - DANIEL DĂOGARILOR nr. 18 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
514.06.2019SC INVITE SYSTEMS SRL prin Giuglea CătălinTarlaua 102 Parcela 70 CONSTRUIRE TURN METALIC PENTRU COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
613.09.2019CORICI MARCEL, în calitate de PRIMAR, reprezentant al COMUNA GRECEȘTI, JUDEȚUL DOLJ TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 40x 20m, LA CHEIE
614.06.2016 09:46:44LĂPĂDĂTESCU GEORGE ADRIANStrada PRINCIPALĂ GROPANELE nr. 30 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
614.10.2015 11:23:16SC ENERGOREP SRL pentru CEZ DISTRIBUTIE, pentru FILIP MARIANAStrada Principala Grecesti nr. 49 bl. - sc. - et. - ap. - BRANSAMENT ELECTRIC AERIAN MONTAT PE STALP EXISTENT