An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
109.01.2023Aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Plesoi pe anul 2022
209.01.2023Aprobarea impozitelor si taxelor pe 2023
330.01.2023 aprobarea Protocolul de colaborare dintre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UATC PLESOI,Jjudetul Dolj in cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”,CCod Smis 2014+ 130963
428.02.2023Organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024
528.02.2023Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,Iin anul 2023
628.02.2023 aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova
728.03.2023Alegerea presedintelui de sedinta
828.03.2023Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
906.04.2023Actualizarea valorii restului de executat,Lla data de 15.04.2022,PTELE PLESOI SI MILOVAN DIN COMUNA PLESOI,JJUDETUL DOLJ”,Iicarilor legislative conform OUG 47/2022
1006.04.2023Achizitia de bunuri si echipamente noi in vederea dotarii sediului Primariei Comunei Plesoi
1106.04.2023Privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova
1215.05.2023Tarifele pentru gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj
1310.05.2023Salarizarea cu 01.05.2023
1424.05.2023Includerea in inventarul bunurilor apartinand domeniului public a unor suprafete de teren apartinand drumurilor locale
1513.06.2023Alegerea presedintelui de sedinta
1613.06.2023Participarea comunei Plesoi la parteneriatul LEADER cu denumirea “ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATULUI
1726.06.2023Delegarea către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj a depunerii aplicației de finanțare pentru proiectul „Transport școlar verde pentru elevii ,Ddin județul Dolj”
1828.06.2023Aprobarea taxelor distincte si a taxei de salubrizare
1928.06.2023Rectificarea bugetara
2028.06.2023Stabilirea salarizarii aferente perioadei 01.11.2022-30.04.2023
2118.07.2023Acordarea de mandat in vederea aprobarii Actul Adițional nr. 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,R0.06.2022 ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”
2218.07.2023Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții,Ae investiții „Înființare rețea de canalizare în Comuna Pleșoi,Jjudețul Dolj”,Abat pentru finanțare prin programul național „Anghel Saligny”,P finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
2304.09.2023Alegerea presedintelui de sedinta sept-noim
2404.09.2023Modificarea anexei la hcl 10/2023
2512.09.2023Rectificare bugetara
2625.09.2023Alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 25.09.2023
2725.09.2023Actualizarea devizului general pentru proiectul de dezvoltare locala ”Modernizare,Eextindere si dotari pentru Scoala Gimnaziala,Ccomuna Plesoi,Jjudetul Dolj”,Iin urma procedurii de achizitie publica
2802.10.2023Actualizarea devizului general pentru proiectul de dezvoltare locala ”Infiintare retea de canalizare in comuna Plesoi,Jjudetul Dolj”,Iin urma procedurii de achizitie publica
2930.10.2023Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al COMUNEI PLESOI în Consiliul de Administraţie al SCOLII GIMNAZIALE PLESOI
3030.10.2023Numirea reprezentantului Consiliului Local Plesoi în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Educatie constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Plesoi
3130.10.2023Privind Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 1818/30.06.2022 ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și Actul Adițional nr. 1 la Contractul nr. 1188/11.05.2023 ”Delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova”
3230.10.2023Privind prelungirea contractului de concesiune pentru spatiul in care isi desfasoara activitatea medicul specialist,Mmedic de familie doctor Banicioiu Ioan
3330.10.2023Privind dezlipirea imobilului proprietatea comunei Plesoi,S P32 inscris in cartea funciarea nr. 33086 Plesoi.
3420.11.2023Rectificare bugetara
3520.11.2023Stabilirea salarizarii cu 01.01.2024
3612.12.2023Alegerea presedintelui de sedinta
3712.12.2023Rectificare bugetara
3822.12.2023Rectificare bugetara
3922.12.2023Aprobarea organigramei cu 01.11.2023
4022.12.2023Stabilirea impozitelor cu 01.01.2024