An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
109.01.2023Aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Plesoi pe anul 2022
209.01.2023Aprobarea impozitelor si taxelor pe 2023
330.01.2023 aprobarea Protocolul de colaborare dintre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UATC PLESOI,Jjudetul Dolj in cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”,CCod Smis 2014+ 130963
428.02.2023Organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024
528.02.2023Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,Iin anul 2023
628.02.2023 aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova
728.03.2023Alegerea presedintelui de sedinta
828.03.2023Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
906.04.2023Actualizarea valorii restului de executat,Lla data de 15.04.2022,PTELE PLESOI SI MILOVAN DIN COMUNA PLESOI,JJUDETUL DOLJ”,Iicarilor legislative conform OUG 47/2022
1006.04.2023Achizitia de bunuri si echipamente noi in vederea dotarii sediului Primariei Comunei Plesoi
1106.04.2023Privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova
1215.05.2023Tarifele pentru gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj
1310.05.2023Salarizarea cu 01.05.2023
1424.05.2023Includerea in inventarul bunurilor apartinand domeniului public a unor suprafete de teren apartinand drumurilor locale