Nr. C.U.AnAlte
Nr.
Cert.
Data
eliberarii
SolicitantAdresa unde se executaDen. Lucrarii
108.01.2018CURTEANU STELA nr. 3 DESFINTARE LOCUINTA
112.04.2016SC CEZ DISTRIBUTIE SA PRIN SC RADCOM SRL BRASAMENT ELECTRIC TRIFAZAT-BENEFICIAR S.C ORANGE ROMANIA S.A
114.02.2020PRIMARIA COMUNEI SOPOT prin primar TRAISTARU ION CATALIN nr. 419 B bl. - sc. - et. - ap. - REABILITARE SI MODERNIZARE ,EXTINDERE SI DOTARE CLADIRE DE UTILITATE PUBLICA PENTRU ACTIVITATI EDUCATIVE SI SOCIALE
122.01.2021 09:27:27SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S A prin SC ALLSYS ENERGY S A BUCURESTI Strada PRINCIPALA nr. 183 bl. - sc. - et. - ap. - INTARIRE RETEA JT IN VEDEREA RACORDARII UTILIZATORULUI RONCEA ION ,CONFORM ATR NR 00100206362/02.11.2020,ALIMENTAT DIN PT A PIETROAIA LOCALITATEA PIETROAIA ,JUDETUL DOLJ
123.10.2017PRIMÄ‚RIA COMUNEI SOPOT nr. 316 REABILITARE SI MODERNIZARE UNITATE SANITARA IN COMUNA SOPOT JUDETUL DOLJ
128.01.2019 15:51:36GAVA CONSTANTA DEZMEMBRARE PROPRIETATE
208.01.2018STANESCU FLOREA DEZLIPIRE PROPRIETATE
212.04.2016SC ORANGE ROMANIA PRIN ING BOGDAN PLACINTESCU AIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A STATIEI DE TELEFONIE MOBILA ORANGE -CR 0476 SOPOT,COMUNA SOPOT ,JUDETUL DOLJ,PRIN AMPLASARE CABLU ELECTRIC SUBTERAN L=1140
220.02.2019TRAISTARU CATALIN nr. 316 REABILITARE SI MODERNIZARE UNITATE SANITARA IN COMUNA SOPOT
220.07.2020 14:43:29BARBU LIVIU DS 457 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN NEIMPREJMUIT,REFACERE IMPREJMUIRE
225.10.2017TRAISTARU ION CATALIN nr. 185 REABILITARE SI MODERNIZARE UNITATE SANITARA IN SATUL BELOT,COMUNA SOPOT JUDETUL DOLJ
226.01.2021PRIMARIA COMUNEI SOPOT PRIN PRIMAR I.C.TRAISTARUStrada pRINCIPALA nr. 191 bl. - sc. - et. - ap. - CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GENERALE DIN SATUL BELOT,DEMOLARE PARTIALA SI EXTINDERE CORP SCOALA,
308.02.2021BUSDUCEANU MARIAStrada VASCA nr. 95 bl. - sc. - et. - ap. - DESFINTARE C1(LOCUINTA),CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+M
319.11.2020STEFANICA MIOARA/STEFANICA MIRONStrada PRINCIPALA nr. 7 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINTA SP+P CU POD MANSARDABIL SI IMPREJMUIRE TEREN
320.02.2019TRAISTARU CATALIN nr. 41 REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA SOPOT,COMUNA SOPOT
325.10.2017TRAISTARU ION CATALIN nr. 18B CONSTRUCTIE SCOALA GENERALA SI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA SOPOT ,SAT BASCOV ,JUDETUL DOLJ-FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE
327.04.2016ILINCA PETRE CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
420.02.2019 13:44:53PRIMARIA COMUNEI SOPOT prin primar TRAISTARU ION CATALIN nr. 185 REABILITARE SI MODERNIZARE UNITATE SANITARA IN SAT BELOT COMUNA SOPOT ,JUDETUL DOLJ
425.10.2017TRAISTARU ION CATALIN SOPOT nr. 41 REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA SOPOT IN COMUNA SOPOT JUDETUL DOLJ PENTRU FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE
427.11.2020 12:09:19DUMITRASCU ILEANA -MARIETA,CURUESCU LUMINITA ,GALUTA ELEONORA,CURUESCU NICOLITA,CURUESCU ION,CURUESCU TINCA nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. - DESFINTARE CONSTRUCTII C2,C3 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1
502.04.2019 14:46:10PRIMARIA COMUNEI SOPOT prin primar TRAISTARU ION CATALIN bl. - sc. - et. - ap. - MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN COMUNA SOPOT,JUDETUL DOLJ
611.04.2019SALAN FLORIN CATALIN CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER ,GARAJ PARTER SI IMPREJMUIRE PARTER
728.06.2019 14:20:48BUSE CONSTANTA bl. - sc. - et. - ap. - EXTINDERE LOCUINTA C1
809.07.2019 14:59:27S C INVITE SYSTEMS prin GIUGLEA CATALIN bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE TURN METALIC PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE
909.07.2019S C INVITE SYSTEMS prin GIUGLEA CATALIN bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE TURN METALIC PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE
1025.07.2019 13:25:00S C INVITE SYSTEM prin GIUGLEA CATALIN bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE
1131.07.2019 13:02:55PRIMARIA COMUNEI SOPOT PRIN primar TRAISTARU ION CATALIN nr. 43 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE CENTRU DE PERMANENT PENTRU SITUATII DE URGENTA,CONSERVARE CLADIRE EXISTENTA ,IMPREJMUIRE,PUT DE APA ,BAZIN DE STOCARE ,ALEI SI PLATFORME
1211.09.2019GEABURU ION SI GEABURU DANIELA bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+E SI IMPREJMUIRE TEREN
1331.10.2019 14:42:35PRIMARIA COMUNEI SOPOTprin primar TRAISTARU ION CATALIN nr. 18B CONSTRUIRE SCOALA GENERALA SI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA SOPOT ,SAT BASCOV,JUDETUL DOLJ
3518.03.2021 14:31:23PRIMARIA COMUNEI SOPOT prin primar TRAISTARU ION CATALIN nr. 41 bl. - sc. - et. - ap. - REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA SOPOT, COMUNA SOPOT, JUDETUL DOLJ