An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
130.01.2020Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2020 - 2021
230.01.2020Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001
330.01.2020Hotărâre privind aprobarea sumei de 1650 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2019
530.01.2020Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei “Centru medical sat Terpeziţa,Ccomuna Terpeziţa,Jjudeţul Dolj”
630.01.2020Hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a investiţiei “Centru medical sat Terpeziţa,Ccomuna Terpeziţa,Jjudeţul Dolj” pentru categoriile de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat
730.01.2020Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei “Modernizare drum comunal DC103,TTerpeziţa Căciulatu,Jjudeţul Dolj,Eetapa II”
830.01.2020Hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a investiţiei “Modernizare drum comunal DC103,TTerpeziţa Căciulatu,Jjudeţul Dolj,Eetapa II” pentru categoriile de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat
930.01.2020Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei “Construirea poduri şi punţi pietonale: poduri peste pârâul Terpeziţa în sat Terpeziţa si Căciulatu,Ppunte pietonală peste pârâul Terpeziţa în sat Terpeziţa,Ppod peste pârâul Leamna în satul Căruia”
1030.01.2020Hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a investiţiei “Construirea poduri şi punţi pietonale: poduri peste pârâul Terpeziţa în sat Terpeziţa si Căciulatu,Ppunte pietonală peste pârâul Terpeziţa în sat Terpeziţa,Ppod peste pârâul Leamna în satul Căruia” pentru categoriile de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat
1130.01.2020Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al UAT Terpeziţa
1221.02.2020Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli total al comunei Terpeziţa,Ppe anul 2020
1321.02.2020Hotărâre privind utilizarea în anul 2020 a excedentului aflat în sold la finalul anului 2019,Îîn sumă de 654491,555 lei
1421.02.2020Hotărâre privind Programul anual al achiziţiilor publice ale Consiliului Local Terpeziţa,Jjudeţul Dolj,Ppe anul 2020 - forma finală
1521.02.2020Hotărâre privind aprobarea sumei de 1654 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2020
1616.03.2020Hotărârea privind modificarea prin completare a HCL nr.1/2016 privind comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali
1716.03.2020Hotărârea privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sălcianu Fănel
1816.03.2020Hotărârea privind modificarea prin completare a Programul anual al achiziţiilor publice ale Consiliului Local Terpeziţa,Jjudeţul Dolj,Ppe anul 2020 - forma finală
1916.03.2020Hotărârea privind aprobarea sumei de 2034 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice pe luna februarie 2020
2004.05.2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETARE NR.1/2020
2117.07.2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM.IV,AANUL 2019
2217.07.2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM.I,AANUL 2020
2317.07.2020HOTĂRÂRE PRIVIND EXTINDEREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TERPEZIȚA
2417.07.2020HOTĂRÂRE PRIVIND REPROFILAREA DRUMULUI DE EXPLOATARE TERPEZIȚA CIUTURA,ZZONA COMPLEX COLȚARI,PPE O LUNGIME DE 250M
2517.07.2020Hotărârea privind aprobarea sumei de 1539 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice pe lunile martie - mai 2020
2617.07.2020Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al UAT Terpeziţa
2717.07.2020Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,Rrespectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente
2817.07.2020Hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de asistență juridică nr.112 / 21.10.2011 și a actelor adiționale aferente
2917.07.2020Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de consultanță / asistență / reprezentare juridică în vederea apărării intereselor comunei Terpezița prin primar,Aale primarului comunei Terpezița,Aale Consiliului Local al comunei Terpezița și ale Comisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 în fața instanțelor de judecată
3024.07.2020Hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC102,Îîn comuna Terpezița,Jjudețul Dolj”
3124.07.2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare nr.2/2020