Comuna Predesti » Despre localitate » Descriere

Descriere

Comuna Predeşti este construită pe vatra unei vechi aşezări medievale, atestată documentar încă din anul 1514, numele localităţii datorându-se unui căpitan al lui Mihai Viteazu, boier stăpân al acestor locuri, anume Preda Buzescu.

Satul Predeşti este aşezat în formă de T, având drept latura mică, pe o distanţă de aproximativ 2 km, DJ 606, cu case de o parte şi de alta a acestuia. Latura mare, perpendiculară pe şosea, este construită în jurul vechii vetre a satului, prelungindu-se pe o distanţă de 6-7 km. până în cătunul Predeştii mici, şi având denumirea populară de Dia (conform celor spuse de preotul din Predeşti, Dia reprezintă un vechi nume turcesc, având înţelesul de “departe”). Iniţial, această zonă a comunei era foarte populată, cu timpul oamenii mutându-se spre vale, în Predeşti, motivele principale ale acestei migraţii locale fiind, pe de o parte accesul mai facil la apă în vale, unde pânza freatică se află mai sus, pe de altă parte, mutarea, în perioada comunistă a vechiului drum judeţean din zona Dia în zona Predeşti.

Relieful este unul de câmpie-deal, comuna aflându-se aşezată între două dealuri, aflate de o parte şi de alta a şoselei, dealuri pe care se află atât cele două islazuri comunale, cât şi cea mai mare parte a terenului agricol al comunei. Dealul dinspre nord este despărţit de sat prin două pâraie, mici, dar având maluri foarte abrupte: Raznicul şi Mereţelul.

După estimările actorilor instituţionali intervievaţi, comuna Predeşti are o populaţie de aproximativ 2100 de oameni, din care peste 2000 locuiesc în satul Predeşti. Structura pe vârste a populaţiei este una destul de echilibrată: copiii şi tinerii până în 24 de ani reprezintă o treime din populaţie, populaţia din grupa de vârstă 25-65 de ani reprezintă peste 45 % din total, în timp ce vârstnicii peste 65 de ani, reprezintă sub 25 % din populaţia comunei, respectiv a satului Predeşti (care conţine peste 95 % din populaţia comunei).

În contextul mediului rural românesc, populaţia Predeştiului poate fi considerată ca fiind relativ tânără.

Suprafaţa administrativă: Comuna se întinde pe o suprafaţă totală de 4351de hectare, din care:

  • intravilan: 394,4 ha
  • extravilan: 3956,6 ha

 

Populaţia: Populaţia comunei Predeşti însumează 2151 de locuitori, din care circa 50% reprezintă populaţia aptă de muncă a comunei.

 

Fauna: Fauna locului este constituită îndeosebi de rozătoare, carnivore, reptile şi păsări. Popândăii, hârciogii sau şoarecii de câmp sunt cele mai răspândite specii de rozătoare prezente pe teritoriul comunei. Reptilele sunt reprezentate prin şerpi de apă, şopârle şi guşteri.

Infrastructura: Administraţia comunei Predeşti este interesată de atragerea de fonduri menite să îmbunătăţească infrastructura locului. Nevoile identificate de edilii locali se referă la reabilitarea drumurilor comunale, la extinderea reţelei de canalizare şi a celei de alimentare cu apă. Clădirea şcolii arată relativ bine, ca urmare a renovării realizate în anul 2007, printr-un proiect finanţat de Banca Mondială şi derulat prin Inspectoratul şcolar Dolj.

Comuna nu dispune de reţea de alimentare cu apă potabilă.

Electrificarea este realizată integral, cu posibilitatea extinderii reţelei.

Comunicarea se realizează prin posturi de telefonie fixă.

Deşi pe raza comunei sunt exploatări de gaz metan, din lipsă de fonduri nu s-a realizat încă racordarea la aceasta.

Agricultura: Economia locală este susţinută îndeosebi de agricultură şi zootehnie.

Comerţul, construcţiile şi prestările de servicii sunt alte domenii de activitate ale locuitorilor comunei Predeşti. Sectorul agricol este unul dintre cele mai importante domenii în care se pot face investiţii. Suprafeţele întinse de teren arabil pot fi cultivate cu cereale şi plante tehnice.

Actualizat la data de: 14/11/2016

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.