Comuna Carpen » Despre localitate » Descriere

Descriere

                                        DESCRIEREA COMUNEI CARPEN

Comuna Carpen este situată în partea de vest a judeţului Dolj, la limita administrativă a

acestuia cu judeţul Mehedinţi, în lungul drumului judeţean DJ 606 Craiova – Seaca de

padure, Carpen şi la cca. 45 km de municipiul reşedinţă de judeţ, Craiova.

Oraşul cel mai apropiat este municipiul Craiova (judeţul Dolj), la cca. 45 km pe direcţia

SE faţă de comuna Carpen.

 Comuna Carpen are 3 localităţi componente:

- Carpen, localitatea reşedinţă de comună

- Cleanov

- Gebleşti

între care se face legătura pe drumul judeţean DJ 606 şi DC. 61, DC. 79

Unitatea administrativ teritorială are o suprafaţă de 6.269 ha şi o populaţie de cca.

2.420 la 01.01.2015.

Dintre cele 3 localităţi componente Cleanovul ocupă mai mult de jumătate din suprafaţa

totală şi numără mai mult de jumătate din populaţia totală a comunei.

Se menţionează că localităţile componente ale comunei Carpen sunt amplasate

aproximativ în centrul teritoriului administrativ al comunei, localitatea reşedinţă de

comună coagulându-se în lungul traseului drumului judeţean DJ 606 Craiova-Seaca de

Pădure-Carpen (drum modernizat), fiind situată în chiar centrul de greutate al teritoriului

administrativ. În raport cu satul Carpen celelalte localităţi componente sunt situate spre

V (Cleanov), şi E (Gebleşti).

Monografia Carpen Cleanov oferă repere interesante în evoluţia comunei, satele

componente actuale aparţinând la un moment dat judeţului Mehedinţi, iar fostul sat

Boca unindu-se în timp satului Carpen.

Istoria atestată a acestor localităţi este mai veche de 500 de ani, Carpenul şi Cleanovul

fiind menţionate într-un hrisov de danie datat 12 iulie 1535.

Din punct de vedere al numărului de locuitori, comuna se situează în categoria

comunelor mici (2.462 locuitori la recensământul din 2011, 2.470 locuitori înregistraţi de

Direcţia Judeţeană de Statistică la data de 01.02.2015, conform datelor furnizate de

beneficiar).

Teritoriul administrativ are, potrivit datelor furnizate de beneficiar o suprafaţă de 6.269

ha (care coincide cu suprafaţa menţionată în PUG 2001 şi cu datele provenind de la

Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj), din care:

- intravilan: 414,04 ha (369,63 ha potrivit PUG 2001),

- extravilan: 5.854,96ha (5.907,65 ha potrivit PUG 2001).

Extravilanul cuprinde terenuri agricole şi neagricole.

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, terenurile agricole

totalizează la nivelul anului 2013: 5.552 ha din care: arabil 4.405 ha, păşuni 951 ha, vii

şi pepiniere viticole 171 ha, livezi şi pepiniere pomicole 25 ha şi suprafeţe neagricole

717 ha din care: păduri 381 ha, suprafeţe cu ape şi bălţi 6 ha, suprafeţe ocupate cu

construcţii 162 ha, suprafeţe căi de comunicaţie 120 ha, terenuri degradate şi

neproductive 48 ha.

În ceea ce priveşte infrastructura tehnico-edilitară, s-au dezvoltat sisteme de alimentare

cu apă şi de canalizare în Carpen, Cleanov, Gebleşti.

 

 

Actualizat la data de: 24/10/2016

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.