Comuna Carpen » Despre localitate » Obiective turistice si economice

Obiective turistice si economice

               OBIECTIVE TURISTICE SI ECONOMICE

Potenţialul economic al localităţii este dat de localizare, de condiţiile naturale specifice,

ca şi de profilul economic al comunei în speţă agricol principalele activităţi fiind

legate de cultivarea terenurilor agricole, zootehnie şi apicultură.

Profilul agricol dominant este cultura plantelor cerealiere – culturi mari.

Din clasificarea terenurilor cuprinse în teritoriului administrativ al comunei pe categorii

de folosinţă a rezultat o suprafaţă de 4.405 ha teren arabil dintr-un total de 5.552 ha

teren agricol (conform datelor statistice furnizate în luna febr. 2015 de beneficiar).

Repunerea în posesie pe terenurile agricole a creat premisele dezvoltării sectorului

particular, care în prezent este determinant în ceea ce priveşte producţia agricolă.

În sectorul particular activitatea se desfăşoară în cadrul asociaţilor familiale cu profil

agricol, fără personalitate juridică. Majoritatea terenurilor agricole reprezintă exploataţii

agricole individuale, cultivate în special pentru consum propriu.

Agricultura care se desfăşoară pe teritoriul comunei este o agricultură de subzistenţă,

administraţia locală dorindu-şi ca populaţia să se convingă de beneficiile utilizării

tehnologiilor moderne. 3.000 ha sunt cultivate cu grâu, porumb, rapiţă, tutun şi floarea

soarelui, ci mijloace proprii.

1.300 ha sunt disponibile pentru parteneriate în agricultură.

100 ha sunt cultivate cu legume, dar cu sisteme de irigaţii, solarii etc. suprafaţa ar putea

fi extinsă cu încă 100 ha.

De asemenea tehnologiile noi ar putea fi introduse şi în zootehnie şi apicultură.

Potrivit datelor furnizate de beneficiar, pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea

agenţi economici în domeniul agricol, silvicultură şi pescuit.

Dintre unităţile economice amintim sector zootehnic, SC Body şi Roby, fost depozitul

Carpen şi altele, suprafaţa ocupată de 8,70 ha.

Activitatea economică de tip industrial rămâne legată de activitatea agricolă.

În 2014 pe teritoriul comunei s-a deschis fabrica de plasă sudată, de plasă de sârmă,

plasă de rabiţ şi cuie, care a creat noi locuri de muncă.

În prezent pe teritoriul comunei se desfăşoară şi alte activităţi în cadrul unor unităţi din

domeniul serviciilor (instituţii şi servicii publice):

- pentru servicii administrative:

 Sediu Primărie, Parter şi Etaj, proprietate a comunei, constructie noua finalizata

in anul 2014,

- pentru învăţământ:

 Scoală gimnazială Şcoala Gimnazială Carpen, cu două structuri, Carpen-centru

şi o structură la Cleanov, cu un număr total de 225 de elevi clasele I-VIII (2014)

la care se adaugă 20 preşcolari în grădiniţa de la Carpen-centru şi 2 grupe (40

de copii) la grădiniţa structurii de la Cleanov; Carpen-centru are 3 localuri, dintre

care unul cu şcoala primară cu clasele I-IV şi grădiniţa, al doilea cu clasele V-VIII

şi cel de-al treilea cu CDI, realizat împreună cu World Vision, cu care desfăşoară

mai multe proiecte educaţionale.

Şcoala este dotată cu 2 laboratoare de informatică cu câte 15 calculatoare fiecare, un

laborator independent de matematică şi unul de limba română.

- pentru cultură şi culte:

 1 cămin cultural care funcţionează pe teritoriul localităţii Cleanov

 1 bibliotecă publică

 3 biblioteci care funcţionează în cadrul şcolii

 1 muzeu organizat în incinta şcolii din Carpen, de către corpul didactic, în care

sunt expuse diverse unelte preistorice (6.000 – 4.000 î.Ch.) şi fosile descoperite

pe teritoriul comunei

 Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1832) din satul Carpen, comuna Carpen,

monument istoric (poziţa 417 din Lista Monumentelor Istorice 2010 Dolj, cod

LMI: DJ-II-m-B-08219)

 Biserica „Sf. Nicolae” (1821) din satul Carpen, comuna Carpen, monument istoric

(poziţia 418 din Lista Monumentelor Istorice 2010 Dolj, cod LMI: DJ-II-m-B-

08220)

 

 Biserica “Sf. Îpăaţ” (1868) în sat Cleanov, comuna Carpen, monument istoric

(poziţia 441 din Lista Monumentelor Istorice 2010 Dolj, cod LMI: DJ-II-m-B-

08243)

 Biserica “Sf. Ioan Botezăorul” (1846, ref. 1877) î sat Gâleşi, comuna Carpen,

monument istoric (poziţa 480 din Lista Monumentelor Istorice 2010 Dolj, cod

LMI: DJ-II-m-B-08273)

- pentru sănătate:

 Dispensar uman

 Dispensar veterinar

- pentru gospodărie comunală:

 Cimitire ortodoxe

 Platformă de gunoi (dezafectată, conform normelor de protecţie a mediului).

- pentru echiparea tehnico-edilitară:

 Staţii de pompare în cadrul sistemului de alimentare cu apă

 Staţii de epurare în cadrul sistemelor de canalizare

Nu există sisteme de alimentare cu gaze naturale.

- pentru comerţ şi servicii:

 Corncarp SRL, carpen - Dolj

 Gutdicom SRL, Carpen - Dolj

 Dany & Stef Com SRL, Carpen - Dolj

 Kativo Roberto System SRL, str. Castanilor, Carpen - Dolj

- unităţi cu destinaţie specială:

 Sediul poliţiei în zona centrală a localităţii Carpen, comunei Carpen

Pe teritoriul comunei nu există unităţi turistice sau alte amenajări pentru agrement, dar

există un important potenţial turistic cultural care ar putea fi mai bine exploatat – prin

punerea în valoare a celor 4 biserici monumente istorice, a Fântânii şi a Crucii eroilor

precum şi a sitului arheologic protejat „Brazda lui Novac” sau „Troianul”, monument de

sec. IV p.Chr. situat în extravilanul comunei la 0,8 km S de satul Cleanov în zona

„Brazda lui Novac, cod DJ-I-s-B-07887, poziţia 33 în Lista Monumentelor Istorice 2010

Dolj.

Documentaţia analizează posibilitatea identificării şi punerii în valoare şi a altor

obiective turistice în fondul construit vechi, istoric, prin amenajarea unei case de

oaspeţi, amenajarea unui spaţiu expoziţional adecvat (muzeu) pentru artefactele şi

fosilele descoperite pe teritoriul comunei, în prezent expuse în incinta şcolii gimnaziale,

dezvoltarea unor spaţii comerciale adecvate şi de alimentaţie publică pentru turişti etc.

Monografia Carpen-Cleanov arată că fondul existent de documente şi fotografii, precum

şi diferitele obiecte casnice şi piese de îmbrăcăminte vechi este bogat şi aceasta inspiră

chiar ideea amenajării în viitor a unui muzeu al localităţii într-o construcţie veche şi

reprezentativă pentru arhitectura locală.

Nu în ultimul rând, în acest sens ar trebui menţionate:

■ potenţalul peisagistic al Rârilor Desnăţi ş Terpeziţ, pe Valea Desnăţuiului

putând fi întâlnite mai multe specii de interes comunitar – insecte (rădaşca,

carabul şi croitorul mare), broasca ţestoasă de baltă, buhaiul cu burta roşie şi

tritonul cu creastă

■ rezervaţa naturalăde la Cleanov, parte a sitului Silvostepa Olteniei. 85% din

pădurile din zonă (parte a Silvostepei Câmpiei Române, în care se întâlnesc 6

situri stabile) sunt ecosisteme forestiere în regim natural.

Punerea în valoare a acestor obiective poate contribui substanţial la dezvoltarea

turismului.

Necesităţile comunităţii locale nu vizează în prezent obiective majore pentru care ar

trebui rezervate suprafeţe mari de teren, ori intervenţii majore în sistemul circulaţiei

rutiere ce ar presupune organizări de şantier.

Activităţile economice mai sus descrise – atât cele din sectorul primar (agricole), cât şi

secundar (industriale) şi terţiar (comerţ, servicii, altele) care se desfăşoară pe teritoriul

comunei Carpen, nu sunt poluante.

Strategia de dezvoltare economico-socială a Judeţului Dolj 2007-2013 trasează direcţia

dezvoltării rurale, care presupune o suită de intervenţii integrate, cu impact asupra

dezvoltării socio-economice şi care să aibă ca obiectiv creşterea atractivităţii şi a

standardului de viaţă în mediul rural, prin diversificarea activităţilor economice,

creşterea accesibilităţii şi dotarea corespunzătoare a infrastructurii, concomitent cu

protejarea mediului şi valorificarea resurselor naturale existente.

 

Actualizat la data de: 24/10/2016

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.